Tips en of opmerkingen?

Eventuele onzorgvuldigheden en/of onduidelijkheden m.b.t. deze website mag u altijd doorgeven aan

Colofon

Beheer Belastingparticulier.nl
Daniel de Groot
Kolonie 145
3920 Lommel
+32 11 61 12 90
+31 6 295 35500

Ontwerp en techniek
Drie-elf, Gent